Nederlandse ICT sector kiest SILO voor internationale positionering en profilering

Digitalisering zit verweven in ons moderne leven. ICT en de toepassing ervan gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de gehele samenleving. Ontwikkelingen blijven doorgaan, ze nemen exponentieel toe en zijn onomkeerbaar.

Nederland behoort tot de koplopers in de wereld van technologische innovatie, maar kansen worden (nog) niet optimaal benut. Veel stakeholders hebben profijt van een Nederland dat zich nationaal en internationaal profileert met digitalisering. Een taak voor overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen om Nederland te ontwikkelen tot nieuwe wereldleider op dit gebied.

SILO verwierf de opdracht van het Ministerie van EZ en ECP om in samenwerking met een topteam van afgevaardigden Nederland te helpen positioneren als wereldspeler rond digitalisering. Het project omvat de ontwikkeling en begeleiding van de positionering, brand & visual identity en advies- en realisatieplan voor de nader te bepalen communicatiemiddelen.

Share dit bericht