Silo en EMMA aan de slag voor de Tweede Kamer

Op 27 september 2018 is de viering van honderd jaar algemeen kiesrecht van start gegaan. In opdracht van de Tweede Kamer ontwikkelde Silo samen met adviesbureau EMMA – Experts in Media en Maatschappij het campagneconcept en de visuele stijl van ‘Ik vier mijn stem’.

De Tweede Kamer wil, als hart van de democratie, aandacht besteden aan het feit dat Nederland sinds 1919 algemeen kiesrecht voor mannen en vrouwen kent. De viering begint precies honderd jaar nadat Suze Groeneweg als eerste vrouw in de Tweede Kamer kwam.

‘Ik vier mijn stem’ heeft als doel bewustwording te creëren bij een zo breed mogelijk publiek. De campagne benadrukt dat het algemeen kiesrecht een verworvenheid is en dat ieders stem – van premier tot muzikant en van hoogleraar tot buschauffeur – even zwaar meetelt in onze parlementaire democratie.

In het concept van de campagne staat de Nederlandse burger centraal. Jong en oud, uit alle lagen van de bevolking en ongeacht de politieke overtuiging. Iedereen viert zijn stem!

Onderdeel van de viering die tot in 2019 doorloopt zijn onder meer een tentoonstelling in de Tweede Kamer en een website over de historie van honderd jaar algemeen kiesrecht.

Share dit bericht