Den Haag Inclusief

Een vooroordeel is een gemiste kans

Waarom wordt de ene kandidaat wel uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek en de andere niet? Daar zijn allerlei redenen voor, goede en minder goede. Helaas zijn onze oordelen over andere mensen soms niet op feiten gebaseerd maar op vooroordelen. Daarmee sluiten we mensen uit en worden kansen gemist.

Ambitie

De Haagse samenleving verandert snel. En dat geldt ook voor de arbeidsmarkt. De beroepsbevolking wordt diverser én ouder. Nu al zijn er sectoren, zoals de techniek, met grote tekorten. Er worden veel kansen gemist, waardoor bijvoorbeeld niet-westerse migranten nog wel eens buiten de boot vallen. Dat is niet alleen heel vervelend voor de mensen die buitenspel worden gezet, maar zeker ook een gemiste kans voor werkgevers.

Actie

In samenwerking met PR consultancy bureau Lindblom werd een meerjaren campagneplan ontwikkeld waarmee de aspecten van uitsluiting op de arbeidsmarkt aanstipt en zowel werknemers als werkgevers aanspreekt. De eerste uitdaging betrof het onderwerp op de agenda te krijgen en partners samen te brengen zodat het als een gedeeld belang wordt gezien. Het in het leven geroepen platform Den Haag inclusief inspireert werkgevers en sollicitanten om geen kansen te missen en talent niet onbenut te laten.

SILO ontwikkelde een polariserende communicatiecampagne om clichés te voorkomen. Het vooroordeel wordt centraal gesteld en dusdanig geponeerd dat het de juiste vraag oproept: gaat het om de daadwerkelijke potentie van iemand of om een oppervlakkig vooringenomen oordeel. Meerdere campagnemiddelen werden ontwikkeld, zoals affiches, publicaties zoals een ‘smoezenboekje’, banieren, boomerangkaartensets.

Impact

Dankzij de activiteiten van Platform Den Haag Inclusief staat diversiteit en inclusief beleid bij meer Haagse ondernemers op de agenda. De campagne bleek al snel als een goede conversation starter te werken. Op bijeenkomsten en werkconferenties worden ervaringen uitgewisseld waardoor een inclusief beleid als kans wordt gezien. De komende jaren zal het platform campagne blijven voeren, en de activiteiten voortzetten.

Fotografie: Ivo van der Bent

 

Share deze case