Dutch Creative Council

De waarde van Nederlandse creativiteit stimuleren

De Dutch Creative Council is de onafhankelijke strategische adviesraad van en voor de creatieve industrie. De Council beoogt de creatieve industrie als topsector te stimuleren en ontwikkelen tot nationaal en internationaal toonaangevende sector.

Ambitie

De creatieve industrie is een van de snelst groeiende en meest impactrijke sectoren in Nederland. De sector is verantwoordelijk voor 6 procent groei per jaar. In 2011 benoemde de Nederlandse overheid de creatieve industrie als één van de negen topsectoren om Nederland innovatiever te maken. Met bedrijven en vanuit de wetenschap investeert de overheid gericht om de sector te versterken.

De Dutch Creative Council is een aanjager voor het innoverend vermogen van Nederland. Hun inzet vergroot de impact van de Nederlandse creatieve industrie door verbindingen te leggen binnen de sector en daarbuiten. De Council adviseert de overheid over focuslanden voor de creatieve industrie, strategische beurzen en handelsmissies die voor de creatieve industrie relevant zijn.

Actie

De Council heeft zich tot doel gesteld om Nederland in 2020 tot de meest creatieve economie van Europa te hebben gebracht. SILO werd gevraagd de Council te helpen zich te profileren als strategische adviesraad met behulp van een heldere en krachtige visuele identiteit en online platform. Het resulterende logo bestaat uit de letters DCC, waarbij de ruimte tussen de twee C’s als een metaforisch podium dient voor wisselende boodschappen. De website communiceert actuele standpunten van de raad en ontwikkelingen uit de verschillende relevante sectoren.

Effect

De Council lanceerde de visuele identiteit en website op succesvolle wijze. Door de visuele identiteit wordt hun participatie in projecten zichtbaar. De website communiceert alle relevante aspecten van creatieve industrie waar de Council zich mee bezig houdt, en wat er op de agenda staat.

 

Share deze case