Dutch Digital Delta

Positioneren van digitaal Nederland

Nederland behoort tot de koplopers in de wereld van technologische innovatie. Dutch Digital Delta is opgericht om Nederland te positioneren als wereldspeler op het gebied van IT innovatie en digitalisering.

Ambitie

Digitalisering zit verweven in ons moderne leven. IT en de toepassing ervan gaat een steeds belangrijkere rol spelen in de gehele samenleving. Ontwikkelingen blijven doorgaan, ze nemen exponentieel toe en zijn onomkeerbaar.

Het vermogen om IT- innovaties te ontwikkelen èn te benutten, bepalen het concurrentievermogen van bedrijven en topsectoren, en uiteindelijk de kwaliteit van ons leven. Digitalisering maakt het verschil, terwijl bewustwording hiervan achterblijft. Nederland behoort tot de absolute wereldtop van digitale economieën. Veel huishoudens hebben een pc, tablet of smartphone en het mobiele netwerk is erg goed ontwikkeld. Bijna alle Nederlandse bedrijven werken online en onze internetservers zijn de veiligste ter wereld. IT en internet zijn in toenemende mate motoren voor innovatieve producten en diensten en zorgen voor steeds meer banen en inkomsten.

Kenmerkend is dat deze ontwikkelingen vaak tot stand komen door nieuwe combinaties van bedrijven uit verschillende sectoren. IT creëert bij uitstek dwarsverbanden. Om deze dwarsverbanden binnen Topsectoren te stimuleren, het bredere bedrijfsleven beleid te versterken en IT-innovaties krachtig bij te laten dragen aan economische groei, is een compact slagvaardig team samengesteld met afgevaardigden uit bedrijfsleven, MKB, kennisinstellingen en overheid. De ambitie is gesteld om Nederland in 2 jaar te positioneren als wereldspeler rond digitalisering. Het Ministerie van EZ en ECP coördineren het programma.

DDD_logo_explained_05_crop

Logo concept based on pixelgrid system

Actie

Iedereen met een goed idee kan de wereld veranderen. Dat is maar goed ook, want de problemen waarvoor de wereld zich gesteld ziet, vragen ook om veel creativiteit en innovatie. De kracht van ICT zit dan ook in het ontwikkelen en benutten van innovatieve toepassingen voor werk- en productieprocessen, voor nieuwe diensten en voor toepassingen die de vele economische en maatschappelijke vraagstukken, zoals mobiliteit en gezondheidszorg, helpen oplossen.

De alomvattende kracht van IT vormt paradoxaal genoeg ook de moeilijkheid in het positioneren van de sector. IT innovatie en het gebruik van IT producten is zo vanzelfsprekend ingebed in onze samenleving en in ons systeem dat we er niet meer bij stilstaan dat het er is; en wat de betekenis ervan is.

DDD_naming sessie

Brand naming session

Het vraagstuk waar we voorstaan is het creëren van inspirerend verhaal met een heldere visie, missie en boodschap die het gehele speelveld kan en wil uitdragen. Een verhaal dat bijdraagt aan het creëren van een positief, aantrekkelijk beeld van digitalisering in heel Nederland.

SILO ontwikkelde in samenwerking met het Ministerie van EZ en ECP een internationaal aansprekende naam en een brand identity. Een advies- en realisatieplan werd opgesteld, en een concreet aantal communicatiemiddelen werden ontwikkeld en geïmplementeerd.

ddd_logo_explained_08.jpg ddd_mainvisual_03.jpg
4-ddd_coding-2.jpg

Dynamic visual language programmed with Processing

Een belangrijk kenmerk van innovatie en technologie is dat het zich continu ontwikkelt en in beweging is. Om dat aspect voelbaar te maken ontwikkelde SILO een dynamic identity. Op een pixelgrid werd de letter ‘d’ ontwikkeld welke fungeert als container. Vloeibare beweging wordt toegevoegd aan het logo in digitale omgevingen zoals websites, apps, bannering en presentaties. Het resultaat is een illustratief samenhangend systeem dat in staat is continu te veranderen en zich aan te passen. Het symboliseert de diversiteit en veelzijdigheid van de IT.

DDD_logo_explained_07

Visual language layer system for cover images

5-ddd_posters.jpg 5-ddd_posters3.jpg
5-ddd_posters2.jpg

Dutch Digital Delta brochure covers

Projectinfo

  • Opdrachtgever
    Ministerie van EZ /ECP
  • Jaar
    2015

Meer info?

M10_Dennis_179

Dennis Flinterman
+31 (0)70 3856 946
+31 (0)6 429 027 54
dennis@siloagency.com

Share deze case