Fenedex

Partner voor expansie op buitenlandse markten

Export en internationale handel zijn voor de Nederlandse economie van groot belang. Exportbevorderaar Fenedex begeleidt ondernemers bij hun expansie op buitenlandse markten. Met meer dan 1.150 leden en ruim 4.000 klanten is Fenedex hét gezicht van exporterend Nederland.

Strategie

SILO ontwikkelde in 2009 een nieuwe merkstrategie, uitgewerkt in een visuele identiteit waarin de kernwaarden ‘verbindend’ en ‘netwerk’ centraal staan. Het Fenedex logo is een wereld van exporteurs, uitgebeeld door de letters ‘e’. De letters ‘ F n d x’ staan ertussen en vormen de verbinding. Zo ontstaat een netwerk van export kennis: Your Export Network. De eigenzinnige typografie werd door de New York Times als “one of it’s best uses” beschreven.

De economie is altijd in beweging. Zeker de afgelopen jaren bleek export te meer een graadmeter voor de economische situatie. Fenedex ondersteund haar leden met veel producten en activiteiten, en heeft deze ondergebracht in een aantal pijlers waaronder kennis en advies, en opleidingen en trainingen. Hiermee ontstond de behoefte het merk beter te kunnen differentiëren.

Actie

Na een afgewogen inventarisatie van merkwaarden, de visuele identiteit en alle communicatiemiddelen is een plan van aanpak opgesteld: Een gefaseerde doorontwikkeling van de visuele identiteit waarin ruimte wordt gecreëerd voor differentiatie van verschillende producten en activiteiten van Fenedex. Kleuren en stijl werden herdefinieerd, fotografie werd toegevoegd, een productlabel systeem werd geïntroduceerd. Veel van de communicatiemiddelen zijn herontwikkeld, waaronder het ledenblad ‘Globe’.

Impact

Ondanks de neerwaartse economische ontwikkeling van de afgelopen jaren is het Fenedex gelukt haar ledenaantal stabiel te houden. Met meer nadruk op een relevant productportfolio en een servicegericht dienstenpakket biedt Fenedex haar leden alle middelen voor een goede performance op buitenlandse markten. Fenedex is klaar voor de toekomst.

 

Share deze case