Expeditie Gratis Wonen

Gratis wonen? Consultancy vanuit Design Thinking perspectief

Innovatie=noodzaak

Gratis wonen. Dat klinkt als een utopie, maar niets is minder waar. Gezien de razendsnelle ontwikkelingen in zowel techniek (digitalisering, robotisering) als samenleving (circulaire- en deeleconomie), is innovatie voor bedrijven in de woningbouw noodzakelijk om relevante diensten en producten te kunnen blijven aanbieden.

Expeditie Gratis Wonen is de naam van de projectgroep die onder leiding van Rick van den Bos het doel van gratis wonen moet realiseren. In totaal zijn 45 personen in vier teams aan de slag gegaan. De teams bestaan uit medewerkers van de deelnemende organisaties (onder meer BAM, Eigen Haard en institutioneel belegger Bouwinvest), aangevuld door externen van uiteenlopende disciplines; startups, innovators en communicatie-experts.

“SILO is een uitstekende partij om op boardroomniveau
zo’n verandering aan te jagen.”

– Rick van den Bos, projectleider Expeditie Gratis Wonen

In honderd dagen moesten de teams een plan uitwerken. Rick van den Bos schakelde SILO in om als consultant op te treden voor het stroomlijnen van dit traject. Rick van den Bos: “We moesten met dit project echt uit het paradigma van de traditionele sector stappen. SILO is een uitstekende partij om op boardroomniveau zo’n verandering aan te jagen.”

strategiesessie

De SILO-aanpak

Hoe pakt SILO dat aan? In ieder geval niet met spreadsheets en powerpoint. Hoewel dat absoluut handige tools zijn die, ook in onze praktijk, vaak van pas komen. In plaats daarvan togen wij naar de boardroom gewapend met vellen papier en viltstiften. Het resultaat was een sessie waar heldere keuzes gemaakt werden en de verschillende denkrichtingen on the spot werden verwerkt in beelden die tot de afronding van het project gebruikt zijn als leidraad en instrument om te reflecteren op het denkproces.

Aanscherpen & Uitbeelden

De directies van onder meer AM, BAM Woningbouw, Bouwinvest en Eigen Haard keken wel even op toen SILO de boardroom binnenkwam. Sjoerd legde een stapel met enorme vellen papier op tafel en installeerde zich met een pakket viltstiften. Voor de directies was duidelijk dat dit geen alledaagse sessie zou worden.

De innovatieteams hadden drie denkrichtingen uitgewerkt die nu door de directies van de investerende bedrijven concreter gemaakt moesten worden. De uitwerking die deze dag zou ontstaan zou gelden als de grondslag om vanuit verder te werken in het hele project. SILO benadert strategische projecten vanuit de steeds populairder wordende Design Thinking aanpak. Deze aanpak begint met het verlaten van de ‘comfort zone’ en het invoeren van een ‘ontdek en leer zone’. Het is belangrijk om daarbij vanaf het begin de eindgebruiker in het achterhoofd te hebben.

Hoe ziet dat er praktisch uit? Namens SILO waren Dennis Flinterman en Sjoerd Koopmans aanwezig. Dennis stelde slimme vragen en Sjoerd tekende ondertussen mindmaps van de discussie die zich naar aanleiding van die vragen voltrok. Tussendoor werd er steeds teruggekeken op de discussie aan de hand van Sjoerd’s tekeningen. Dit was steeds verhelderend en soms confronterend. Niet iedere discussie bleek even vruchtbaar. Het zorgde wel snel voor een stijgende lijn in de kwaliteit van de gesprekken.

Uiteindelijk zijn de tekeningen van Sjoerd tot het eind van het project gebruikt door de teams als houvast en referentiepunt in het uitwerken van de business modellen. Op basis van de tekeningen die tijdens de sessie gemaakt zijn heeft SILO ook informatieve grafiek ontwikkeld die de denkrichtingen in beeld brengt.

Design Thinking

Design Thinking is een methodiek om complexe problemen op te lossen. Het is zeer in opkomst als stroming om innovatie op een creatieve manier vorm te geven. In deze manier van denken zoek je naar manieren om unieke waarde te creëren. Niet door te denken van de kwaliteiten die technische vooruitgang biedt op zichzelf maar door te kijken naar welke waarde je daarmee kunt toevoegen in de ervaring van de klant of eindgebruiker. Het is geen lineair proces maar gaat juist sterk uit van reflectie op de stappen die je zet in een innovatieproces. De visualisaties van het brainstormproces die SILO creëerde in de boardroom zijn een goed voorbeeld van een Design Thinking aanpak.

graphs-3-jim-1280x933

 

In Design Thinking maken we gebruik van het model van de dubbele diamant. In dit model gaat het om twee hoofdvragen

 • Are we designing the right thing?
 • How can we design this thing right?

SILO assisteerde hier in de beginfase die valt onder de eerste diamant. Door niet alleen de vraag achter de vraag te ontdekken maar ook steeds uit te beelden hoe de discussie zich ontvouwde waren de teams in staat te reflecteren op hun progressie en heldere keuzes te maken. 

silo-double-diamand-01-1280x946

SILO-methode

Bij SILO hebben we veel baat bij werken volgens de Design Thinking-aanpak. Of het nu gaat om een e-commerce platform, de inrichting van een ziekenhuis, of, zoals nu, het realiseren van een op voorhand gek idee als gratis wonen. Het denk buiten je comfort zone, het continu testen van je aannames én de focus op de eindgebruikers blijken een goed recept voor succes.

 

Projectinfo

 • Opdrachtgever
  Expeditie Gratis Wonen
 • Jaar
  2017
 • Activiteiten
  Brand strategy
  Brand positioning

Meer info?

M10_Dennis_179

Dennis Flinterman
+31 (0)70 3856 946
+31 (0)6 429 027 54
dennis@siloagency.com

Share deze case