Nationaal Militair Museum

Leer Willem écht kennen

Willem van Oranje liep voor op zijn tijd. Zijn ideeën over de vrijheid van godsdienst en politieke overtuiging waren zeer vooruitstrevend in de 16e eeuw. Deze zwaarbevochten waarden zijn onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse identiteit. Hoe creëer je bewustwording over Willem’s betekenis voor het Nederland van nu?

De tentoonstelling ‘Willem‘ in het Nationaal Militair Museum in Soesterberg geeft een uniek beeld van het leven van de jonge Willem van Oranje. Wie was hij, hoe leefde hij? Waarom wordt hij beschouwd als Vader des Vaderlands? Willem zelf, zijn vrouw Anna van Egmont en zijn gezworen rivaal Filips II van Spanje leiden bezoekers door tentoonstelling gemaakt door Ars Longa.

Publieke discours

SILO ontwikkelde een publiciteitscampagne die de hoofdrolspelers introduceert en de verbinding legt tussen de geschiedenis en de actualiteit. Het onderwerp van de tentoonstelling leent zich niet voor een statische aanpak. Door de beeldcultuur van de 16e eeuw te verweven met de hedendaagse mediacultuur komt Willem tot leven en wordt hij – verrassend relevant – onderdeel van het publieke discours.

making-off

Tijdens de opnames.

Prikkelende interviews

Het fundament van de campagne is een reeks prikkelende interviewfragmenten – ‘Met het oog op Oranje’ – waarin Jort Kelder Willem bevraagt over zijn overtuigingen en drijfveren. Anna en Filips reageren hier ieder op hun eigen manier op. De intensieve inhoudelijk samenwerking met Ars Longa en de inzet van dezelfde acteurs, zorgt ervoor dat de tentoonstelling en de communicatie naadloos op elkaar aansluiten. De online en offline marketingmiddelen zijn uitgewerkt door de filmbeelden te combineren met de prachtig geschilderde portretten van de drie hoofdrolspelers.

Willem Politiek

De eigentijdse styling, met subtiele hints naar het verleden, brengt Willem, Anna en Filips naar het Nederland van nu.

Strategisch partnerschap

De campagne maakt onderdeel uit van het langlopende strategische partnerschap tussen SILO en de Koninklijke Stichting Defensiemusea. De Stichting is de overkoepelende organisatie van de vier Nederlandse Defensiemusea: het Nationaal Militair Museum in Soesterberg, het Marinemuseum in Den Helder, het Mariniersmuseum in Rotterdam en het Marechausseemuseum in Buren.

Visitor journey

SILO ondersteunt de vier musea door de kwaliteit die ze leveren te benadrukken in alle uitingen. De uitdaging is de verhalen over de geschiedenis en het werk van de krijgsmacht te verbinden met actuele maatschappelijke thema’s. Door communicatie en marketing als integraal onderdeel te beschouwen van de programmering ontstaat een samenhangende visitor journey. Het doel is de merkbekendheid te vergroten en meer bezoekers te trekken.

Aankomst koning - Foto Anne Reitsma

De tentoonstelling werd op dinsdag 24 april 2018 geopend door Zijne Majesteit Koning Willem Alexander. Foto: Anne Reitsma

Projectinfo

 • Opdrachtgever
  Nationaal Militair Museum
 • Jaar
  2018
 • Activiteiten
  Research
  Concept
  Design
  Motion graphics

Meer info?

M10_Dennis_179

Dennis Flinterman
+31 (0)70 3856 946
+31 (0)6 429 027 54
dennis@siloagency.com

Share deze case