Nuffic

Why study in Holland?

Study in Holland is een initiatief van de Nuffic om het Nederlandse hoger onderwijs wereldwijd te promoten en internationale studenten te informeren over kansen en mogelijkheden. Study in Holland is het startpunt voor alle internationale studenten die overwegen in Nederland te studeren.

Achtergrond

The Netherlands organisation for international cooperation in higher education (Nuffic), ondersteunt internationalisering in het hoger onderwijs, onderzoek en beroepsonderwijs in Nederland en in het buitenland. Samen met internationale vertegenwoordigingen van de Nuffic wordt uitgebreide informatie over studeren in Nederland wereldwijd aangeboden aan studenten.

Vraag

Ontwikkel infographics voor ‘Study in Holland’. De infographics geven beknopte informatie, kerncijfers en wetenswaardigheden over studeren in Nederland. Naast een algemeen deel bevat elke infographic een deel dat is afgestemd op het betreffende aangesloten land. De infograpics worden zowel online via social media ingezet als in print uitingen.

Resultaat

Silo besloot een typisch Nederlands studentenhuis te creëren waarin de bewoners je informatie verschaffen. De oranje huisstijlkleur van ‘Study in Holland’ vormt de basis voor het Hollandse pandje, gemaakt uit papier, watjes, zakdoekjes etc. De bouw leverde een ‘wolkenkrabbertje’ op van 6 verdiepingen waarin alles te lezen valt over studeren in Nederland.

 

Share deze case