Gispen Mecanoo

De leeromgeving van de toekomst

In tegenstelling tot de rest van de wereld zijn de school en het klaslokaal nauwelijks veranderd in de voorbije eeuwen. Het gaat nog steeds om één kamer, een docent en een groep leerlingen, die gehoorzaam zitten te luisteren.

Gispen en Mecanoo Architecten hebben een nieuwe visie ontwikkeld op de toekomst van het onderwijs. De bedrijven – die beide hun sporen op ontwerpgebied ruimschoots verdiend hebben –  combineren hun kennis om toegang tot goed onderwijs mogelijk te maken en te verbeteren. Dit doen ze door het creëren van flexibele omgevingen waarin creativiteit en het uitwisselen van ideeën een basis vormen voor een leven lang leren.

Manifest

SILO heeft geholpen de samenwerking op strategisch niveau te definiëren. De ambitie van Mecanoo en Gispen zetten we neer in een manifest: een inspirerende video voor iedereen die zoekt naar flexibele oplossingen voor de steeds veranderende eisen van dynamische leeromgevingen.

Het resultaat: een vriendelijk en vrolijk geanimeerd merkverhaal. We hebben een eenvoudige illustratie- en animatiestijl ontwikkeld waarmee op visueel niveau het partnerschap tussen Mecanoo en Gispen wordt uitgelegd. Het verhaal wordt toegankelijk gemaakt voor zowel docent als leerling.

Kennisplatform

We ontwikkelden het open kennisplatform Room to Learn waar het verhaal en het nieuws rondom het nieuwe merk te vinden zijn. Room to Learn volgt de ontwikkelingen rondom de leeromgeving van de toekomst. Er wordt onderzocht hoe zo’n omgeving er uit zou zien en wat er nodig is voor docenten en studenten om tot innovatieve vormen van onderwijs te komen. En Room to Learn toont de visie van Mecanoo en Gispen, waarbij iedereen wordt uitgenodigd om zijn eigen ervaringen en visie te delen.

Roomtolearn website home

Co-creatie en een lean proces

Het eerste product dat Mecanoo en Gispen gezamenlijk hebben ontwikkeld is HUBB: een serie modulaire bouwblokken waarmee leeromgevingen gemaakt kunnen worden die geschikt zijn voor een veelheid aan leeractiviteiten. HUBB is uniek in vorm, uitvoering en gebruiksvriendelijkheid.

HUBB meubel 1

HUBB is ontwikkeld volgens de principes van de circulaire economie: gebruikte materialen zijn o.a. gerecycled PET en staal, en verantwoord geproduceerd hout. Alle onderdelen van HUBB kunnen hergebruikt worden.

HUBB meubel 2

Mecanoo en Gispen nodigen onderwijsinstellingen uit om deel te nemen aan Room to Learn, bijvoorbeeld door een pilot-ruimte in te richten met HUBB.

HUBB ging op 13 januari 2016 in premiere op de Vakbeurs Facilitair, de belangrijkste Nederlandse vakbeurs voor de facilitaire sector.

Projectinfo

  • Opdrachtgever
    Gispen
  • Jaar
    2016

Meer info?

M10_Dennis_179

Dennis Flinterman
+31 (0)70 3856 946
+31 (0)6 429 027 54
dennis@siloagency.com

Share deze case