Save the Children

Merkstrategie voor een prachtig goed doel

Save the Children is actief in meer dan 120 landen en helpt kinderen in kansarme gebieden door middel van onderwijs, gezondheidszorg en bescherming aan een betere toekomst.

Strategie

Hoewel dagelijks 14.000 mensen wereldwijd voor Save the Children actief werken aan een betere toekomst voor kinderen is de organisatie in Nederland relatief onbekend.

Nederland staat bekend als bijzonder charitatief land. Nergens op de wereld zijn zoveel organisaties en stichtingen actief in de hulpverlening of ondersteuning van minder bedeelde landen of volkeren. Eén ding hebben ze gemeen: Fondsenwerving behoort tot de hoofdtaken.

Een reden temeer om de donateur een goed gevoel te verschaffen bij Save The Children. De merkstrategie en visuele identiteit spelen daar een belangrijke rol in. Het goede doel moet betrouwbaar, onafhankelijk en onbaatzuchtig ogen (en zijn).

Actie

Verschillende internationale brand guidelines vormden een uitgangspunt. Voor de specifieke Nederlandse markt is aanscherping van communicatie nodig. Elementen werden opnieuw gedefinieerd, toegevoegd en geordend. Save the Children Nederland werkt met enorm veel mensen, instituten en bedrijven die vanuit sponsoring hun bijdrage willen leveren.

Om deze reden is er extra energie besteed aan de communicatie rondom de betekenis en visie van Save the Children, en guidelines voor correct gebruik van het merk in tal van situaties. Alle visuele communicatiemiddelen zijn geïnventariseerd en in lijn gebracht met elkaar.

Impact

Het sterke verhaal van Save the Children -het redden van kinderlevens- in combinatie met een uitgesproken en herkenbare visuele identiteit zal dit goede doel ook in Nederland groot maken. Geworven fondsen groeiden afgelopen jaar wederom door meer zichtbaarheid van het merk, alsmede de hoeveelheid geholpen kinderen (488.597!) dankzij Nederlandse steun.

 

Share deze case