Tygron

Serious gaming

Tygron ontwikkelt en gebruikt game-technology voor het oplossen van complexe problemen op het gebied van o.a. ruimtelijke ordening, klimaat- en watermanagement. Serious gaming dus.

Ambitie

Serious games van Tygron bieden voor ruimtelijke gebiedsontwikkeling een veilige omgeving om in te experimenteren. Daarnaast vormen ze een krachtig middel om draagvlak te creëren voor stedelijke gebiedsontwikkeling.

Tygron brengt belangenpartijen in één virtuele 3D omgeving samen. Vervolgens zijn zij in staat om over de echte situatie in overleg te treden. Dit maakt het niet alleen gemakkelijker om te zoeken naar gezamenlijke oplossingen; het schept ook inzicht in de doelstellingen, beperkingen en afhankelijkheden van anderen.

Serious Games voor stedelijke gebiedsontwikkeling hebben zich bewezen als krachtig hulpmiddel om belangenpartijen samen te brengen en realistische dialoog te voeren over lange-termijn doelen, en ze tegelijkertijd te laten experimenteren met de haalbaarheid van deze doelen middels een simulatie. Dit zorgt ervoor dat belangenpartijen vanaf het begin van het project sterker participeren en een groter begrip hebben van de casus en andere partijen, wat de risico’s later in het project vermindert.

Actie

Door een toenemende vraag in de markt voor toepassing van deze specifieke technologie is Tygron aan het groeien. SILO adviseerde Tygron op het gebied van merkstrategie, en ontwikkelde een dynamische merkidentiteit, de website, de user-interface voor meerdere serious game platforms en virtuele tentoonstellingen, waaronder het Nationaal Deltaprogramma van Nederland.

Effect

De nieuwe visuele identiteit sluit volledig aan bij de state-of-the-art technologie van de game-engine van Tygron, en helpt het bedrijf op professioneel niveau verder uitbreiden op nationale en internationale markt.

Vanaf oktober 2014 lanceert Tygron haar game-engine voor een bredere selectie van projectontwikkelaars, city planning professionals en meerdere universiteiten, om het voor hen mogelijk te maken hun eigen spellen te ontwikkelen.

Share deze case